2021
Jodie Hood

דפי עבודה של אפל ואכילה בריאה

התפוח הוא פרי בשרני מעץ התפוח. הורד את 8 דפי העבודה המודפסים המוכנים לשימוש, המושלמים לשימוש בשיעורי מדע בעת דיון באכילה בריאה או תזונה.