2021
Jodie Hood

עובדות וגליונות עבודה של יום המודעות לאוטיזם העולמי

יום המודעות העולמי לאוטיזם נחגג בכל שנייה באפריל. לחץ לעוד עובדות נוספות או הורד את אוסף גליונות העבודה המקיף.